Nieuws overzicht

Geen jeugdkerk

Er is op 26 mei geen jeugdkerk. Dit in tegenstelling tot de vermelding die hier op de website staat! Mvg, Jetty Datema...

Feest van de Geest 2024

Claartje van der Linden – korte biografie
In mijn werk onderzoek ik wat mij na aan het hart ligt. Dat vind ik dicht bij huis: de schoonheid van de natuur in alle seizoenen, alledaagse en dierbare (familie)scenes en thema’s die mij bezighouden, zoals troost, licht en verbeelding.
Mijn tekeningen en schilderijen maak ik met olieverf, (kleur)potlood en pen op papier, linnen of paneel.
...

Vacature archiefbeheerder/ster GastkerkPKN.

Onze kerkelijke organisatie heeft een archiefbeheerder/ster nodig die het bestaande papieren archief kan beheren en ook mee kan denken in toekomstgerichte oplossingen, zoals het digitaliseren van het bestaande en het toekomstige archief. Helaas zitten we na het overlijden van de archiefbeheerder, twee jaar geleden, zonder archiefbeheerder/ster. We zijn dus op zoek naar iemand die deze...

Belijdenisdienst op 7 april

Op 7 april gaan 4 jonge mensen hun doop bevestigen door belijdenis te gaan doen. Het wordt een feestelijke dienst onder leiding van Anne Elverdink, met medewerking van &joy. U bent allen van harte welkom!...

Bevestigingsdienst nieuwe ambtsdragers

Beste gemeenteleden, Namens de kerkenraad mag ik u vertellen dat op 28 januari, zo de Here wil,  4 ouderlingen en 2 diakenen bevestigd worden in hun ambt. Het betreft Harrie Koning en Kor Alserda, die samen het ambt van ouderling op zich nemen. Ook Henry Solle en Willem Tjebbe Oostenbrink hebben te kennen gegeven het...

Uitnodiging Jeugdkerk

Hallo jongeren van de Dorps- en Gastkerk, Inmiddels hebben jullie allemaal een uitnodiging voor de Jeugdkerk in de bus ontvangen en hebben een aantal van jullie deelgenomen aan de gezellige aftrap van dit seizoen op vrijdag 22 sept. Jl. Hierbij even een overzicht van de Jeugdkerk-data in 2023 tot de zomervakantie van 2024. Wij kijken...

Geef warmte aan Oekraïne

ACTIE
IN ZUIDHORN van 14 april tot en met 21 april 2023.
Waar? Op de Vrijdagmarkt, Overtuinen te Zuidhorn.
Doneren of inleveren generator en powerbank mogelijk.
Tevens informatie over deze actie.
DOE MEE!!
De Friese Rijders kopen de generatoren en zorgen voor het transport naar Oekraïne.
Sponsor zelf een generator (€500
1000) door een donatie...

Energiebesparing GastkerkPKN en Gasthorn

Beste gemeenteleden,

Wij vragen uw aandacht voor het volgende. De sterke stijging van de energieprijzen raakt veel gezinnen, het bedrijfsleven en ook onze Gastkerk en de Gasthorn. Hierdoor dreigt op de begroting van 2023 een groot tekort  te ontstaan...

Paasgroet actie 2022

Deze kaart is door gevangenen zelf ontworpen olv een justitiepredikant! Het thema van de paaskaart is “Opstanding: Uw licht heelt wat gebroken is”. Doet u dit jaar ook mee met de PAASGROETENACTIE?? Zie verdere info op blz 19 Dorpsgast U kunt zich opgeven bij Nienke Vrolijk: secretariaatdiaconiedorpskerk@gmail.com of 0621528017 Wilma Stigter: diaconie@gastkerkpkn.nl  of 0613394396...

Kerstnachtdienst ´Shine your light´


UPDATE 6-12-2021Vanwege de aangescherpte Corona maatregelen heeft de organisatie besloten
om de kerstnachtdienst niet fysiek maar als onlinedienst te gaan uitvoeren.
Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

...

Van de Diaconie

Het vakantiebureau bestaat al 58 jaar en organiseert vakanties in Nederland voor mensen voor wie het niet zo vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan omdat ze eenzaam zijn en niet durven of omdat ze niet kunnen door hun chronische ziekte of lichamelijke beperking. Na een moeilijk jaar, waarin veel vakantieweken niet door konden gaan...

Jeugd bakt taarten

Een hele groep enthousiaste jeugdige bakkers heeft een grote groep binnen onze gemeente iets lekkers gebracht in het kader van " Ik ben er voor jou" In de eerste week van de 40 dagen tijd. Wij zijn trots op onze groep bakkers!!!
Team pastoraat...

Extra Nieuwsbrief 17 december 2020

Beste gemeenteleden,

We leven in deze Adventsperiode toe naar het kerstfeest. Sommigen hebben diensten vanuit huis gevolgd, anderen konden diensten bijwonen. Afgelopen dinsdag zijn we in Nederland in een lockdown fase terecht gekomen. Daarin kregen kerken een uitzonderingspositie, maar in de adviezen vanuit de overheid en de landelijke kerk wordt dringend verzocht om de diensten in deze periode online te houden...

No post found