Menu

Nieuws overzicht

15-08-2020 Pastorale brief nr. 18

In de zomer breekt de tijd aan om pas op de plaats te maken; je even in jezelf terug te trekken, of tijd te hebben voor elkaar. Je merkt dan vaak dat je een intensief jaar achter de rug hebt, waarin veel gebeurd is en waarin je hard hebt gewerkt. Soms voelen men-sen zich onder druk staan omdat er zoveel af moet en de tijd beperkt is.

Niet altijd volgt de zomer op een drukke periode. Het kan ook zijn dat je door ziekte of andere omstandigheden juist minder kon doen dan je had gewild. Of dat de Corona periode ervoor zorgde dat je juist veel alleen was in alle rust en tegelijkertijd onrust en zorgen.

Welke ervaringen heb je in het afgelopen jaar opgedaan? De mooie momenten, de goede gesprekken, de fijne mensen die je ontmoet hebt.

Maar ook je eenzaam voelen, of onzeker over hoe het verder gaat. Teleurgesteld zijn in jezelf of in de mensen om je heen. Tegenslag ervaren. Het kan dan moeilijk zijn om uit de negatieve spiraal te komen en je weer te richten op de positieve dingen om je heen. Daar is vaak veel geduld en uithoudingsvermogen voor nodig. ...

31-07-2020 Pastorale brief nr. 17

In de loop van de tijd heb je heel wat spulle-tjes verzameld die het leven aangenamer maken. Handige dingen die minder inspan-ning of tijd mogelijk maken. Snel en makke-lijk. We worden er zelf ook snel en makkelijk van. Het gewicht, de waarde van die spullen ervaren we steeds minder. En als je ma-chientje het niet meer doet, ach dan koop je een nieuwe. Eventueel tweedehands, want dat geeft je het gevoel dat je slim bezig bent. Uitgangspunt is het gezegde: gemak dient de mens. Een mens, een slim mens weet al-tijd iets eenvoudiger, sneller of met minder inspanning voor elkaar te krijgen. Maar wij slimmeriken belasten zo wel “de planeet”, in de kerk liever Gods schepping genoemd. ...

02-07-2020 Pastorale brief nr. 16

Beste gemeenteleden,

Tijdens de zomermaanden, met name in juli en augustus, zijn veel mensen gewend om vakantie te hebben en op reis te gaan. Vanwege de buitengewone, onberekenbare omstandigheden van dit jaar zullen waarschijnlijk lang niet alle vakantieplannen doorgaan. Toch zullen vast veel mensen straks enige tijd op reis gaan; lukt dit niet in het beoogde verre buitenland, dan ver-moedelijk toch wel in eigen land of in een buurland.

Gedurende die vakantieperiode kan het voor de thuisblijvers akelig stil worden. ...

24-06-2020 Pastorale brief nr. 15

Brood uit de hemel

Op 16 maart maakte ik op mijn computer een nieuwe map aan onder de titel ‘Corona’. Achteraf best vreemd om daar een aparte map voor aan te maken, want wat erin staat zou ook in andere mappen kunnen. De nieuwbrieven kunnen bijvoorbeeld onder het kopje ‘Dorpsgast’ en de di-gitale diensten kunnen onder het kopje ‘diensten’. Het staat nu apart gezet, alsof het een kleine uitzondering is die snel verplaatst kan worden naar de map ‘oud’. Dat zou ik graag doen, maar de map ‘Corona’ is al vrij groot aan het worden en groeit nog steeds. ...

18-06-2020 Pastorale brief nr. 14

Beste gemeenteleden,

Epidemieën en zeker pandemieën leken tot voor kort misschien tot het verleden te behoren. We kenden wel enge verhalen over de pest, de pokken en de Spaanse griep, maar die speelden lang vóór onze tijd. Epidemieën leken ook ver weg; ze troffen Europa niet, tót het coronavirus ging rondwaren. Inmiddels weten we wel beter. De pandemie van het coronavirus heeft wereldwijd tot nu toe al veel leed teweeg gebracht. Honderduizenden mensen hebben al aan deze virus-ziekte geleden en vele tienduizenden zijn er reeds aan bezweken. Ook Nederland heeft tal van slachtoffers te betreuren. De coronacrisis duurt maar voort, en drukt een stempel op ieders leef-wijze. Van iedereen wordt immers verantwoord preventief gedrag verwacht, wat de nodige be-perkingen in de bewegingsvrijheid met zich meebrengt. En het einde van deze crisis, die ook ingrijpende economische gevolgen zal hebben, is nog niet in zicht. ...

10-06-2020 Pastorale brief nr. 13

Een voorbede bij Exodus 34:

Dat Gods mededogen aan het licht komt in mensen bij wie niet het recht van de sterkste geldt.

Dat Gods barmhartigheid aan het licht komt in mensen die mild zijn in hun oordeel.

Dat God kracht aan het licht komt in mensen die met fantasie en vindingrijkheid het kwade met het goede te lijf weten te gaan.

Dat Gods trouw aan het licht komt in mensen die niet opgeven als het moeilijk wordt

Dat Gods troostende nabijheid aan het licht komt in mensen die dicht bij anderen in de buurt blijven, die de kunst van het bemoedigen verstaan, bereid om een eind met anderen mee te trekken. God wees de kracht die mensen bijeen brengt, wees de ruimte waarin zij elkaar ont-moeten en zien met nieuwe ogen. Amen. (Gerard Kock)

Zo langzamerhand komen we ook in de liturgie in de zomertijd terecht. De liturgische kleur verandert op de eerste zondag na Trinitatis al in groen. De lange groene zomer begint ...

04-06-2020 Pastorale brief nr. 12

Gezien worden

Vandaag werd ik geraakt door het beeld van duizenden demonstranten die op een brug in Portland lagen in de houding waarin George Floyd overleed, als protest tegen racisme. Het maakt indruk, ik denk omdat het een uitvergroting is van een beeld dat zo afschuwelijk is dat ik liever de andere kant op kijk. De boodschap van deze actie is juist dat we niet weg mogen kijken, niet bij deze zaak en niet bij al die andere zaken waarin mensen op grond van hun huidskleur ongelijk behandeld worden.

Ook in Nederland kwamen mensen in opstand tegen racisme. Er kwamen zelfs veel meer men-sen af op de demonstraties dan verwacht. Blijkbaar raakt het ons mensen wezenlijk, niet alleen om wat er in de Verenigde Staten gebeurt, maar ook om racisme in eigen land. En het raakt ons állemaal, omdat het raakt aan het bestaansrecht van de mens. ...

27-05-2020 Pastorale brief nr. 11

Beste gemeenteleden,

Wat is ons leven in korte tijd rigoureus veranderd, ook ons kerkelijke leven! Bij het doornemen van de vorige editie van Op de Hoogte werd ik mij opeens sterk bewust van de gigantische impact van de pandemie van het coronavirus op ons gemeenteleven. Het was ronduit schok-kend, dat alle kerkdiensten in het hele blad en daarmee alle diensten van héél de Paastijd afgelast zijn. Ik wist uiteraard wel dat ze afgelast waren, maar het drong pas goed tot mij door toen ik het hele overzicht voor mij had. Zelfs geen gezamenlijke kerkdiensten met Pasen, He-melvaart en Pinksteren, dat is toch ongekend.

De Paastijd duurt per definitie tot en met Pinksteren. Het Pinksterfeest – op de vijftigste Paasdag – vormt de bekroning van de Paastijd. We vieren dan de gave van Gods Geest. Door de werking van Zijn Geest is en blijft de opgestane Heer ons nabij. In de kracht van Zijn Geest staat Hij ieder van ons bij. ...

22-05-2020 Pastorale brief nr. 10

Hemelvaart: verschijning of verdwijning? Bij Marcus 16, vers 19 en 20

In de afgelopen week hebben we weer intensief samengewerkt in vieringen en pastoraat. We proberen elkaar zo goed mogelijk vast te houden en onze gemeentes geïnspireerd en levend te houden.

Het is zo belangrijk voor ons mensen om niet het gevoel te hebben er alleen voor te staan, of alleen gelaten te zijn. Daarom is actief contact opzoeken steeds weer een voorwaarde. Of het nu door een pastorale brief, door een digitale viering of door zoom-koffiedrinken is. We zijn en blijven samen gemeente, met ieder die daaraan bijdraagt en daar deel van uitmaakt, of als gast betrokken is.

Het is fijn om te merken dat we dit ook samen doen met jong en oud, met degene die kan zingen en orgelspelen, met de kosters en de mensen, die de techniek verzorgen en samen met kerkenraden en collega’s. Ik vind het heel bijzonder om te zien hoe pastoraat en diaco-naat, onze presentie in de wereld zoveel mogelijk doorgaan en hoe creatief de groepen zijn om hierin goede vormen te vinden. ...

14-05-2020 Pastorale brief nr. 9

Hemelsleutel
Nu de meeste mensen wat meer tijd hebben brengen we allemaal meer tijd door in de tuin. Eind april zijn wij verhuisd naar een wijk met plantennamen. Onze straat heet Himellof. Dat is Fries voor Hemel-loof. Wij kennen deze plant vooral onder de naam Sedum, maar na wat speurwerk op internet blijkt een andere naam voor deze plant Hemelsleutel. We vinden het wel een toepasselijke naam voor onze nieuwe stek.
Hier en daar heb ik de vette bladeren van de Hemelsleutel inmiddels ontdekt in de tuin. Op die plekken moet je goed zoeken, want volgens een legende zou de plant ontstaan zijn waar Petrus zijn sleutelbos aan de hemelpoort verloor. Een andere verklaring voor de naam is dat de bloemen de baard vormen van een grote sleutel waarmee de hemelpoort geopend kan worden. Een plant met een veelbelovende naam dus.
...

07-05-2020 Pastorale brief br. 8

Beste gemeenteleden,

Hoezeer de ingrijpende coronacrisis ons ook bezighoudt, er zijn gelukkig ook nog andere zaken die onze aandacht verdienen, zoals het jubileum van 75 jaar vrede en vrijheid. Rondom dagen als 4 en 5 mei vind ik het zinvol om uit het leven gegrepen berichten van ooggetuigen uit de Tweede Wereldoorlog te overdenken. We kunnen immers veel leren van de ervaringen van hen die ons voorgegaan zijn. Is dat immers niet het doel van deze gedenkdagen? Daarom wil ik nu stilstaan bij twee m.i. representatieve berichten uit de herinnering van oorlogsveteranen. Eerst vertel ik een kort bericht van een geallieerde mi-litair en daarna een wat langer bericht van een Duitse militair.
Een oude Britse oorlogsveteraan deed in een documentaire verslag van zijn erva-ringen bij de luchtdoelartillerie ten tijde van de Battle of Britain ofwel de Slag om Enge-land, in de zomer van 1940. Tijdens de verdediging van ...

30-04-2020 Pastorale brief nr. 7

WIL JIJ VOOR MIJ DE GIDS ZIJN?

Van veel mensen hoor ik dat ze zich afvragen hoe hun vakantie er in de tijd van Corona uit gaat zien. Deze week hebben ook veel gezinnen meivakantie en gaan geboekte vakanties niet altijd door. Door de Coronacrisis staat onze manier van leven ter discussie. Hoe gingen we om met de natuur, ons eco-systeem en wat betekent ons vele reizen, vaak per vliegtuig voor het behoud van de aarde?

In vakantietijd begeven we ons soms op avontuurlijke wegen en paden. We gaan op zoek in een voor ons onbekend land naar een andere cultuur en natuur. Of we verwonderen ons over onze eigen omgeving, zo bekend en dichtbij, die je toch als je er de tijd voor neemt weer met heel andere ogen beziet. Het kan dan zijn dat je denkt: ik wist niet dat het hier zo mooi was.

Dat zullen we de komende tijd veel vaker gaan ervaren denk ik. ...

23-04-2020 Pastorale brief nr. 6

VRIJHEID
Een van onze favoriete plekken om te vertoeven in deze zonnige tijd is het blotevoetenpad in Opende. We wilden er graag picknicken, maar helaas, het was afgesloten. Ook wel logisch, want het is er normaalgesproken druk op zomerse dagen. Op allerlei manieren zijn we beperkt in onze dagelijkse bezigheden. Nu de maatregelen langer duren roept dat vragen op: in hoeverre kunnen we beperkt worden in onze vrijheid? Vrijheid om naar het blotevoetenpad te gaan op een zonnige dag. Maar bovenal de vrijheid om onze grootvader of moeder te bezoeken in het verzorgingshuis.
Gaat vrijheid inderdaad over keuzemogelijkheden? Vrijheid wordt zo wel vaak bekeken: heb je meerdere keuzemogelijkheden, dan heb je meer vrijheid. Vrijheid heb je als je kunt doen waar je zin in hebt. Vrijheid wordt dan verbonden met onafhankelijkheid. Heb je genoeg geld dan ben je onafhankelijk van een ander, los van bindingen. Zo bekeken is vrijheid kunnen doen wat je wilt, kiezen wat je wilt.
In ‘De vrijheid van een christen’ kwam Maarten Luther precies vijf eeuwen geleden in opstand tegen de opvatting van wilsvrijheid. Luther verwees naar Paulus, die in 1 Korintiërs 9 schrijft: ‘Hoewel ik vrij ben, heb ik mij ieders knecht gemaakt’. Het gaat er niet om wat je allemaal kunt kiezen, maar wat je kiest. Kort gezegd: als christen ben je vrij én gebonden. Alleen door overgave aan het Woord van God kun je vrij worden. ...

16-04-2020 Pastorale brief nr. 5

Beste gemeenteleden,

Pasen 2020 was ongetwijfeld een paasfeest om nooit meer te vergeten Wat was het dit jaar immers allemaal anders dan we gewend zijn! Wat was het kaal, leeg en stil in de kerken! Zelfs met Pasen was er in ons land en in buurlanden geen openbare kerkdienst. We konden en mochten zelfs niet naar de kerk. Dát is toch ongekend in vredestijd. Pasen is liturgisch gezien het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Normaal gesproken wordt dit hoofdfeest groots gevierd.
...

10:00 uur online Paasdienst

Om +/- 10:00 uur kunt onze online Paasdienst volgen. Online kerkdienst Pasen 12-04-2020 Aansluitend begint om 11:00 uur het Koffiedrinken via Zoom. (zie de Pastorale brief voor uitleg ) Tot straks, en een goede dienst gewenst.     ...

08-04-2020 Pastorale brief nr. 4

De Goede week in tijden van Corona Maar ’s nachts trekt hij de stad achter zich dicht Doet zijn woorden uit als een jas en zoekt de stilte van zijn God alleen Maar zo gemakkelijk is stil zijn nog niet In de stilte sluipt de angst dichterbij Noodlot uit de nevels van de late nacht ...