Nieuws overzicht

Paasgroet actie 2022

Deze kaart is door gevangenen zelf ontworpen olv een justitiepredikant! Het thema van de paaskaart is “Opstanding: Uw licht heelt wat gebroken is”. Doet u dit jaar ook mee met de PAASGROETENACTIE?? Zie verdere info op blz 19 Dorpsgast U kunt zich opgeven bij Nienke Vrolijk: secretariaatdiaconiedorpskerk@gmail.com of 0621528017 Wilma Stigter: diaconie@gastkerkpkn.nl  of 0613394396 ...

Kerstnachtdienst ´Shine your light´


UPDATE 6-12-2021Vanwege de aangescherpte Corona maatregelen heeft de organisatie besloten
om de kerstnachtdienst niet fysiek maar als onlinedienst te gaan uitvoeren.
Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

...

Van de Diaconie

Het vakantiebureau bestaat al 58 jaar en organiseert vakanties in Nederland voor mensen voor wie het niet zo vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan omdat ze eenzaam zijn en niet durven of omdat ze niet kunnen door hun chronische ziekte of lichamelijke beperking. Na een moeilijk jaar, waarin veel vakantieweken niet door konden gaan ...

Jeugd bakt taarten

Een hele groep enthousiaste jeugdige bakkers heeft een grote groep binnen onze gemeente iets lekkers gebracht in het kader van " Ik ben er voor jou" In de eerste week van de 40 dagen tijd. Wij zijn trots op onze groep bakkers!!!
Team pastoraat ...

Extra Nieuwsbrief 17 december 2020

Beste gemeenteleden,

We leven in deze Adventsperiode toe naar het kerstfeest. Sommigen hebben diensten vanuit huis gevolgd, anderen konden diensten bijwonen. Afgelopen dinsdag zijn we in Nederland in een lockdown fase terecht gekomen. Daarin kregen kerken een uitzonderingspositie, maar in de adviezen vanuit de overheid en de landelijke kerk wordt dringend verzocht om de diensten in deze periode online te houden. ...

Adventsproject 2020

Laat eens wat van je horen Met advent leven we toe naar Kerst. God gaf ons licht in het donker. Juist in deze donkere tijd mogen we zelf proberen het licht  te delen door om te zien naar de ander. De ander even in het licht zetten. De ander even laten weten dat we er ...

STOP KINDERARBEID IN INDIA SAVE

Tijdens de startzondag op 20 september hebben de kinderen de feestelijke slinger, met de tekst “STOP KINDERARBEID IN INDIA SAVE”, nog mooier gemaaktmet al deze tekeningen.Ook zijn er nog een aantal spaardoosjes ingeleverd voor het project SAVE van de ZWO-commissie. Dank jullie wel! van de ZWO-commissie ...

15-08-2020 Pastorale brief nr. 18

In de zomer breekt de tijd aan om pas op de plaats te maken; je even in jezelf terug te trekken, of tijd te hebben voor elkaar. Je merkt dan vaak dat je een intensief jaar achter de rug hebt, waarin veel gebeurd is en waarin je hard hebt gewerkt. Soms voelen men-sen zich onder druk staan omdat er zoveel af moet en de tijd beperkt is.

Niet altijd volgt de zomer op een drukke periode. Het kan ook zijn dat je door ziekte of andere omstandigheden juist minder kon doen dan je had gewild. Of dat de Corona periode ervoor zorgde dat je juist veel alleen was in alle rust en tegelijkertijd onrust en zorgen.

Welke ervaringen heb je in het afgelopen jaar opgedaan? De mooie momenten, de goede gesprekken, de fijne mensen die je ontmoet hebt.

Maar ook je eenzaam voelen, of onzeker over hoe het verder gaat. Teleurgesteld zijn in jezelf of in de mensen om je heen. Tegenslag ervaren. Het kan dan moeilijk zijn om uit de negatieve spiraal te komen en je weer te richten op de positieve dingen om je heen. Daar is vaak veel geduld en uithoudingsvermogen voor nodig. ...

31-07-2020 Pastorale brief nr. 17

In de loop van de tijd heb je heel wat spulle-tjes verzameld die het leven aangenamer maken. Handige dingen die minder inspan-ning of tijd mogelijk maken. Snel en makke-lijk. We worden er zelf ook snel en makkelijk van. Het gewicht, de waarde van die spullen ervaren we steeds minder. En als je ma-chientje het niet meer doet, ach dan koop je een nieuwe. Eventueel tweedehands, want dat geeft je het gevoel dat je slim bezig bent. Uitgangspunt is het gezegde: gemak dient de mens. Een mens, een slim mens weet al-tijd iets eenvoudiger, sneller of met minder inspanning voor elkaar te krijgen. Maar wij slimmeriken belasten zo wel “de planeet”, in de kerk liever Gods schepping genoemd. ...

02-07-2020 Pastorale brief nr. 16

Beste gemeenteleden,

Tijdens de zomermaanden, met name in juli en augustus, zijn veel mensen gewend om vakantie te hebben en op reis te gaan. Vanwege de buitengewone, onberekenbare omstandigheden van dit jaar zullen waarschijnlijk lang niet alle vakantieplannen doorgaan. Toch zullen vast veel mensen straks enige tijd op reis gaan; lukt dit niet in het beoogde verre buitenland, dan ver-moedelijk toch wel in eigen land of in een buurland.

Gedurende die vakantieperiode kan het voor de thuisblijvers akelig stil worden. ...

24-06-2020 Pastorale brief nr. 15

Brood uit de hemel

Op 16 maart maakte ik op mijn computer een nieuwe map aan onder de titel ‘Corona’. Achteraf best vreemd om daar een aparte map voor aan te maken, want wat erin staat zou ook in andere mappen kunnen. De nieuwbrieven kunnen bijvoorbeeld onder het kopje ‘Dorpsgast’ en de di-gitale diensten kunnen onder het kopje ‘diensten’. Het staat nu apart gezet, alsof het een kleine uitzondering is die snel verplaatst kan worden naar de map ‘oud’. Dat zou ik graag doen, maar de map ‘Corona’ is al vrij groot aan het worden en groeit nog steeds. ...

18-06-2020 Pastorale brief nr. 14

Beste gemeenteleden,

Epidemieën en zeker pandemieën leken tot voor kort misschien tot het verleden te behoren. We kenden wel enge verhalen over de pest, de pokken en de Spaanse griep, maar die speelden lang vóór onze tijd. Epidemieën leken ook ver weg; ze troffen Europa niet, tót het coronavirus ging rondwaren. Inmiddels weten we wel beter. De pandemie van het coronavirus heeft wereldwijd tot nu toe al veel leed teweeg gebracht. Honderduizenden mensen hebben al aan deze virus-ziekte geleden en vele tienduizenden zijn er reeds aan bezweken. Ook Nederland heeft tal van slachtoffers te betreuren. De coronacrisis duurt maar voort, en drukt een stempel op ieders leef-wijze. Van iedereen wordt immers verantwoord preventief gedrag verwacht, wat de nodige be-perkingen in de bewegingsvrijheid met zich meebrengt. En het einde van deze crisis, die ook ingrijpende economische gevolgen zal hebben, is nog niet in zicht. ...

No post found