Samen werken

Hieronder vind u een aantal koppelingen naar andere website’s
van organisatie’s waar onze kerk contacten mee heeft of samenwerkt.

raad van kerken zuidhorn


stichting werkgroep Roemenië pknzuidhorn


“Samen met hart en handen”
Doel
– Het betrekken van de sterkeren in de samenleving om de positie van de zwakkeren te
verbeteren, dit alles in navolging van Christus (Matthëus 25:35-40).
– Gezamenlijk als kerken, in samenwerking met gemeenten en welzijnsorganisaties in het
Westerkwartier, de hulpbehoevenden helpen en tevens uitvoering geven aan de taken
die haar door de diaconieën van de aangesloten kerken zijn opgedragen.
Meer informatie:
www.pkwhelpt.nl
info@pkwhelpt.nl