Kerkelijk bureau

Hier kunt u terecht voor het doorgeven van wijzigingen in uw persoonlijke en/of gezinsgegevens.
Belangrijke wijzigingen zijn o.a. verhuizing, huwelijk, geboorte en overlijden.
Graag ontvangt het Kerkelijk Bureau de wijzigingen per e-mail, telefoon of brief.
In geval van overlijden, huwelijk en geboorte graag ook een kaart sturen aan het Kerkelijk Bureau.
Onderstaand adres geldt ook voor als u lid wilt worden van de Gereformeerde Kerk PKN te Zuidhorn

Kerkelijk Bureau Gereformeerde Kerk PKN
Hoofdstraat19, 9801 BS, Zuidhorn
Telf. 0594 500997, e-mail: kerk-zuidhorn@hetnet.nl

Welke mutaties worden door het Kerkelijk Bureau verwerkt?
Het kerkelijk bureau verwerkt alleen die mutaties die:
door de betrokkene zelf of door de landelijke ledenadministratie LRP zijn doorgegeven.

De landelijke ledenadministratie LRP ontvangt de mutaties via SILA of via de kerkelijke bureaus van de diverse Kerkelijke Gemeenten die zijn aangesloten bij de P.K.N.
Voor de werkwijze van SILA zie: www.sila.nl

LRP is de landelijke Leden Registratie van de P.K.N.