Collectebonnen

Deze zijn verkrijgbaar per vel van 20 bonnen met een kwitantie.
Er zijn twee waarden ( € 0,75 en € 1,50). 
De kwitantiewaarde is respectievelijk € 15,00 en € 30,00 per vel.

U kunt de collectebonnen bestellen door storting op rekeningnummer NL14RABO0318235269 t.n.v. Geref. Kerk PKN Zuidhorn
onder vermelding van het aantal vellen en de bonwaarde. ( bijv. 5 vel van € 0,75 + 2 vel van € 1,50 ). 
Na ontvangst van uw bestelling op onze bankrekening kunt u de bonnen op de eerste zondag van de maand afhalen in de Gasthorn tijdens het koffiedrinken na de dienst.