Doopdiensten


De geboorte van een kind is aangrijpend en een kwetsbaar moment in het leven van ouders. Maandenlang hebben ze er naar toegeleefd. Het is een wonder om als ouder een kindje te mogen ontvangen. Je kunt zeggen een Godswonder, ouders die geloven dat God hun dit jonge leven heeft gegeven.  Na Jezus dood werd vanaf het Pinksterfeest  velen gedoopt die geloofden in Jezus Christus als de gekruisigde en opgestane Heer. Door de doop trad men toe tot de christelijke gemeente. Toen werden vooral volwassenen gedoopt. Later ging men over tot de kinderdoop. In onze kerk wordt vooral gekozen voor de kinderdoop. Bij de kinderdoop maken de ouders de keuze voor hun kindje. Wanneer het kindje gedoopt wordt behoort het bij de kerk als geloofsgemeenschap waarmee de ouders zich verbonden voelen. Het gedoopte kindje wordt opgenomen in geloof van de ouders en de gehele kerkelijke gemeente.