Trouwdiensten


Als mensen gaan trouwen organiseren ze een mooi feest. Familie en vrienden worden uitgenodigd. In de kerk kun je op een andere manier stilstaan bij dit bijzondere moment in je leven. Onze kerk biedt de ruimte om jullie keuze voor elkaar bij God neer te leggen. In de kerk kun je een zegen vragen voor het leven dat komen gaat met goede en kwade dagen, ziekte en gezondheid. Jullie huwelijksbevestiging in de kerk is een publieke zaak, waar ook de mede gemeenteleden een rol in mogen hebben. Zij zijn getuige van jullie huwelijk. Ter voorbereiding op de trouwdienst voert de predikant enkele gesprekken. In deze gesprekken leert de predikant jullie beter kennen.  De dingen die de predikant hoort, helpen er aan mee van de huwelijksdienst een mooie en passende huwelijksdienst te maken.