Diaconie

Diaconie van Dorpskerk en Gastkerk

Het College van Diakenen vormt een belangrijk onderdeel van de kerkenraad en in het
kerk zijn binnen onze gemeenschap.
Immers diaconaat behoort bij het wezen van de kerk.
In de vier Evangeliƫn leren we, dat Jezus Christus niet alleen zijn boodschap verkondigde, maar ook bewogen was met de mensen en hen hielp.
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat in het boek Handelingen beschreven wordt dat het ambt van diaken wordt ingesteld en dat er een collecte voor de gemeente van Jeruzalem wordt gehouden.
Kort gezegd is diaconaat een opdracht tot dienstverlening van de GEHELE GEMEENTE.
De gemeente is dan ook opgeroepen behulpzaam te zijn in:
-het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming van degene die dat nodig hebben
-het signaleren van knelsituaties in de samenleving dichtbij en ver weg
-het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping.
Meer info…

e-mail: diaconie@gastkerkpkn.nl