Federatie

De kerkenraden van de Dorpskerk (Hervormde gemeente) en de Gastkerk (Gereformeerde kerk)
hebben zich op 3 juli 2014 akkoord verklaard met de federatie.
De feestelijke ondertekening heeft plaatsgevonden op zondag 21 september 2014, de Startzondag.
Thema was – VERBINDING.