Ouderlingen

De groep ouderlingen kan in drie groepen worden ingedeeld.

Ouderlingen met een bijzondere taak.
Bijvoorbeeld: Preses, scriba, jeugdouderling, en zo voort

Ouderlingen verbonden aan een wijk, de wijkouderling.

Ouderling Kerkrentmeester

Daarbij moet worden opgemerkt dat de taak van preses ook door een wijkouderling of diaken
Kan worden vervuld.

vacant: voorzitter
mw. J. Datema: scriba  scriba@gastkerkpkn.nl tel: 06-20738634
H.J. Solle: wijk Noordhorn
?: Spoorwijk
H.J. Koning / K. Alserda: Centrumwijk
W.T. Oostenbrink: Zeeheldenwijk
vacant: Zonnewijk (zorgcentrum/eiberhof)
?: Zonnewijk (Hornerhof/ de Zijlen)
P. Klamer: Wijk West  (bloemenbuurt)
P. Klamer :Wijk West  (botenbuurt)
H. van der Heide-de Vries : Oostergastwijk
J. van Werven: JOP  ( jeugd ouderling)

Wijkouderling

Een wijkouderling vormt samen met een diaken en een aantal wijkwerkers het wijkteam.
Het team komt een paar keer per jaar bij elkaar. De wijkouderling is de coördinator.
In de wijk zorgt het team voor nabijheid en verbinding door bezoekjes af te leggen, door een kaartje, door wijkbijeenkomsten te organiseren en door goed te luisteren naar wat er leeft en daar iets mee te doen.
Ieder lid van het team heeft de verantwoording voor een gedeelte van de wijk. De wijkouderling heeft de eindverantwoordelijkheid en gaat soms extra bij mensen langs in de hele wijk.
Wanneer het wenselijk is, kan de hulp van de predikant ingeroepen worden.

Bij toerbeurt doet ook een wijkouderling dienst in de eredienst op zondag en bij rouw- en trouwdiensten.
Hij begroet mensen, heeft overleg met de predikant en doet de afkondigingen, spreekt voor de dienst een consistoriegebed uit, begeleidt het kind van de zondag en geeft de predikant aan het begin en aan het eind van de dienst een hand. In die handdruk geeft hij de predikant, namens de gemeente en de kerkenraad, de verantwoordelijkheid en ontvangt die aan het eind weer terug. Hij grijpt in bij onverwachte gebeurtenissen tijdens de dienst.

Door deel te nemen aan de kerkenraad zijn ouderlingen medebestuurders van de kerk.