Kerkrentmeesters

Taken
Het college van kerkrentmeesters heeft als taak de kerkelijke activiteiten financieel mogelijk te maken
en beheert de gebouwen namens de kerkenraad.
Meer informatie