Kerkrentmeesters

Samenstelling College van Kerkrentmeesters

Voorzitter : J. Vlijm
2e voorzitter en secretaris :
Penningmeester : M.C. Charité-van Hoeve
Kerkmeester :
Gebouwen : J.U. Smid
Commissie VVB : G.J. Solle-van Dijk
Lid : P. Hoeksma
Boekhouder : J. Kamminga

Contactadres van het College:
J. Vlijm
Hoofdstraat 19, 9081 BS, Zuidhorn
Telf.: 0594 500997
e-mail: kerk-zuidhorn@hetnet.nl

Taken
Het college van kerkrentmeesters heeft als taak de kerkelijke activiteiten financieel mogelijk te maken
en beheert de gebouwen namens de kerkenraad.
Meer informatie