Gasthorn

Dit is ons verenigingsgebouw, zalencentrum, achter de Gastkerk. Iedere zondag na de viering drinken we hier gezamenlijk koffie en alle kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen vinden hier vaak plaats. De jeugd heeft een eigen ruimte door henzelf ingericht in de Vrijthof.
Indien er ruimte is in 1 van de 4 grotere zalen kan dit ook verhuurd worden. Contact daarvoor kan opgenomen worden met onze koster, die desgevraagd ook voor catering kan zorgen.

email: koster@gastkerkpkn.nl