Tiener cathechese

Vanaf groep 7 wordt er twee wekelijks catechese gegeven aan onze jongeren.
Alle jongeren die in groep 7 zitten krijgen een persoonlijke uitnodiging.
Heb je geen bericht gehad en wil je wel graag (weer) meedoen? Neem dan even contact op.
Alle jongeren die al heen gaan krijgen vanzelf een appje met de uitnodiging en informatie.

We werken met de methode: Met de Bijbel aan de slag. In twee jaar werken we het eerste deel door.
Dat gaat over het oude testament. Alle Bijbelboeken komen kort aan de orde.
Waarom staan ze op deze manier in de Bijbel, welke koningen
zijn er geweest en welke profeten zijn er allemaal.
De volgende 2 jaar gaan we verder met deel 2. Dat is het nieuwe testament. Een aantal hoofdstukken gaan over de evangeliën en daarna komen handelingen en de brieven aan de beurt. Na 4 jaar catechese zijn dan alle Bijbelboeken kort aan de beurt geweest.
Een heel stuk kennis is dan opgedaan, maar zeker zo belangrijk ook ervaringen en gebeurtenissen met elkaar gedeeld. Onze jongeren staan in een wereld die overvloeit van informatie en zoek dan maar zelf eens de belangrijkste dingen eruit.
De basis willen we ze heel graag meegeven, maar zonder ons en uw gebed kunnen we niet. Helpt u ons mee?


Na de basiscatechese zijn we aan de slag gegaan met Leer en Leef. Daarin zit een minipreek, leren van de praktijk, leren van de Bijbel en leren van de traditie. Zo hopen we onze jongeren ook een praktische
handreiking mee te geven op hun levenspad.