Predikant

Het open en pluriforme karakter van onze Gastkerk-Gemeente spreekt mij als voorganger erg aan. Vanaf mijn puberleeftijd ben ik namelijk in contact gekomen met verschillende geloofsgemeenschappen. Opgevoed in de Rooms-Katholieke kerk in Duitsland, ben ik op mijn 14e door klasgenoten terechtgekomen bij de jeugdkring van een Lutherse gemeente. Omdat ik me in die gemeente erg thuis voelde, ben ik uiteindelijk lid geworden van de Lutherse Kerk. Maar ik heb soms ook diensten van andere geloofsgemeenschappen bezocht, bijvoorbeeld van de Baptisten of de Vergadering. Tijdens een studiejaar in de Zuid-Franse stad Montpellier heb ik meegewerkt in het catechisatieteam van een gemeente die hoorde bij de Église Reformée de France, een Gereformeerde Kerk, dus. En voor mijn afstudeerproject en scriptie voor het kerkelijk examen heb ik meerdere korte periodes meegeleefd in verschillende orthodoxe kloosters.

Door al deze dingen heb ik ervaren dat er in elke traditie en stroming waardevolle elementen zijn die het geloof kunnen verdiepen. Daarom sta ik open voor verschillende wijzen van geloofsbeleving en voel ik me thuis in een pluriforme en gastvrije geloofsgemeenschap.

Voor ik naar Zuidhorn kwam, heb ik vijf jaar gestaan in een gemeente van Nederlandse emigranten in Brazilië. Het waren voornamelijk boeren uit Groningen, Friesland en Drenthe die begin jaren vijftig van de vorige eeuw als groep naar Brazilië zijn vertrokken, omdat ze hun bedrijf in Nederland niet konden uitbreiden. Omdat de overgrote meerderheid van deze boeren gereformeerd waren, hebben ze in hun nieuwe woonplek, Castrolanda, een Gereformeerde Kerk gesticht.

In Castrolanda heb ik voor het eerst als predikant in een Gereformeerde Kerk gestaan. Daarvoor ben ik acht jaar predikant geweest in de Lutherse Kerk: eerst in de Veenkoloniën en vervolgens in Middelburg. Met name in de laatstgenoemde plaats heb ik intensief samengewerkt met mijn collega’s van andere geloofsgemeenschappen. Deze openheid voor andere vormen van spiritualiteit vind ik heel verrijkend. Daarom ben ik blij dat ik hier in Zuidhorn in een pluriforme, open en gastvrije gemeente kan werken. Dat doe ik met veel plezier!

Jörg Buller

Contactgegevens Predikant:

Ds. J.B.O. Buller
de Gast 58
9801AG  Zuidhorn
Tel. 0594-855168
jorgbuller@yahoo.com.br