Beleidsplan

UITGANGSPUNTEN BELEIDSPLAN 2015

Wie zijn wij?
De Gastkerk te Zuidhorn wil een warme en hechte gemeenschap zijn, bezield door het Evangelie met aandacht voor de tijd waarin we leven en tot eer van God.

Zij voelt zich betrokken bij het wel en wee van haar leden. De betrokkenheid van de leden uit zich in de inzet van een groot aantal vrijwilligers.

Zij schept ruimte voor onderling gesprek, op zoek naar de betekenis van het Evangelie niet alleen voor ons persoonlijk leven, maar ook voor onze wereld. Daarvoor is het ook nodig zich te verdiepen in tekst en uitleg van de Bijbel.

Zij heeft een open oog voor maatschappelijke noden hier en elders.

Zij wil de samenwerking versterken met andere kerken in Zuidhorn, in het bijzonder met de Hervormde Gemeente van Zuidhorn waarmee zij het lidmaatschap van de Protestantse Kerk in Nederland deelt.

De kerkdiensten op zondag zijn voor jong en oud toegankelijk en begrijpelijk. Op gezette tijden zijn er bijzondere diensten voor speciale groepen, maar ook gezamenlijke diensten met de hervormden en de Raad van Kerken. Ook buiten de zondag is er gelegenheid voor vieringen om het geloof met elkaar te beleven.

Hier kunt u het volledige beleidsplan downloaden.