Beleidsplan

BELEIDSPLAN 2021

Het is niet altijd eenvoudig om samen gemeente van Christus te zijn. Toch mag juist het feit
dat wij gemeente van Christus zijn ons bemoedigen. Onze eenheid ligt uiteindelijk niet in ons
(on)vermogen die eenheid te bewaren, maar in Hem die zijn leven voor ons heeft gegeven.
Het is deze Heer die ons samenbindt en we mogen erop vertrouwen dat de Heilige Geest ons
wil leiden, ook te midden van onze onderlinge verschillen. Laten we ons openstellen voor die
leiding en proberen naar de ander te kijken vanuit de liefde en genade waarmee God naar ons
kijkt. De Anglicaanse voormalig aartsbisschop Rowan Williams zegt in een lezing over de
kerk het volgende:
“Ik heb in deze lezing gepoogd een visie op de kerk te geven; een kerk die, doordat ze zo’n
diepe focus heeft op Jezus Christus, als het ware, bijna terloops, haar eenheid, haar
heiligheid en haar volheid vindt; niet door menselijke plannen, maar door haar toewijding
aan Jezus”.
De titel van het beleidsplan sluit aan bij deze visie op de kerk. Eén in Christus……

Hier kunt u het volledige beleidsplan downloaden.