Van de Diaconie

Het vakantiebureau bestaat al 58 jaar en organiseert vakanties in Nederland voor mensen voor wie het niet zo vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan omdat ze eenzaam zijn en niet durven of omdat ze niet kunnen door hun chronische ziekte of lichamelijke beperking. Na een moeilijk jaar, waarin veel vakantieweken niet door konden gaan hoopt het vakantiebureau in 2021 vanaf zaterdag 29 mei weer vakantieweken te organiseren.

In de vakanties van Het vakantiebureau staat het geven van aandacht centraal. De begrippen ‘even bijkomen in een vertrouwde omgeving, een luisterend oor, enthousiaste en deskundige vrijwilligers en een week lang zorgeloos genieten’ worden veel gebruikt.

Het vakantiebureau is nauw verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland en ontvangt financiële steun van o.a. Kerk in Actie. Met dit geld worden de verblijfskosten van de vrijwilligers gefinancierd waardoor de vakantieprijzen zo betaalbaar mogelijk blijven.

De doelgroepen zijn voornamelijk senioren van 75+ die (veelal) zorg nodig hebben. Maar ook organiseert het vakantiebureau al een aantal jaren ook vakantieweken voor gezinnen die leven op bijstandsniveau. Wilt u meer weten over het vakantiebureau? U kunt daarvoor een diaken aanspreken, of een mail sturen naar diakenen@gastkerkpkn.nl. Ook kunt u kijken op www.hetvakantiebureau.nl.

Adventsproject 2020

Laat eens wat van je horen

Met advent leven we toe naar Kerst. God gaf ons licht in het donker.
Juist in deze donkere tijd mogen we zelf proberen het licht  te delen door om te zien naar de ander. De ander even in het licht zetten. De ander even laten weten dat we er voor elkaar willen zijn.
In deze tijd is het niet altijd mogelijk om zomaar bij iemand op bezoek te gaan.  Maar
door even iemand te bellen kun je ook je oor te luister leggen en iemand laten weten dat je aan hem /haar denkt.
We hebben vier adventsweken.  Een oproep aan ieder om elke week  zomaar iemand te bellen, iemand die om wat voor reden dan ook even aandacht nodig heeft. Dat kunnen eenzame, zieke, rouwende mensen zijn, of juist mensen die veel voor de gemeenschap doen. Weet je iemands   telefoonnummer niet, stuur dan een kaartje met mogelijk jouw nummer erop zodat je teruggebeld kunt worden.
Als iedereen 1 keer per week belt, blijft en groeit het contact.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Werkgroep Pastoraat

STOP KINDERARBEID IN INDIA SAVE

Tijdens de startzondag op 20 september hebben de kinderen de feestelijke slinger, met de tekst “STOP KINDERARBEID IN INDIA SAVE”, nog mooier gemaakt
met al deze tekeningen.
Ook zijn er nog een aantal spaardoosjes ingeleverd voor het project SAVE van de ZWO-commissie. Dank jullie wel!

van de ZWO-commissie

Diaconie (boodschappen service)

Lieve kerkgenoten,

In deze spannende en onzekere tijd willen wij er graag voor elkaar zijn, vooral voor de ouderen onder ons. Wij willen dan ook graag onze hulp aanbieden. Wij kunnen ons zo voorstellen dat mensen het nu spannend/lastig vinden om de deur uit te gaan. Wij bezorgen dan ook graag uw boodschappen onder het motto: ,,Heb uw naaste lief zoals u zelf.” (Marcus 12:31).

Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met 06-46347999 (Anna de Vries) of 06-19632678 (Anke Brandsen).

We nemen uw boodschappenlijstje telefonisch aan. We vragen u een kratje of enkele tassen voor de voordeur te zetten. We spreken af hoe laat we de boodschappen bezorgen en zetten het voor uw deur. Er wordt gepaste afstand gehouden en de bezorgers letten op hun hygiëne. Er wordt niet bezorgd wanneer bezorgers zich niet fit voelen.

Boodschappenlijst Diaconie

93.65 KB 68 Downloads

We hopen zo iets voor elkaar te kunnen betekenen. Als er nog andere vragen rijzen in deze bijzondere tijd, bijvoorbeeld wanneer u zich eenzaam voelt nu u de deur niet meer uitgaat, kunnen we met u kijken hoe we daar op afstand op kunnen reageren.

Betaling:

De boodschappen zullen eerst voorgeschoten worden, u kunt daarna het bedrag overmaken op:

– Diakonie Gastkerk Zuidhorn NL22 RABO 0375 8245 10

of

– Diakonie Hervormde Gemeente Zuidhorn NL 89 RABO 0375 8665 66

Als dit nog vragen oproept kunnen we het tegen die tijd nog doorspreken.

Met vriendelijke groet,

De Diaconie en wijkteams van de Dorpskerk en de Gastkerk in Zuidhorn

Maatregelen rondom Corona

In navolging van de overheidsmaatregelen gaan we als Gastkerk de volgende maatregelen treffen:

We houden eerst tot 6 april 2020 geen kerkdiensten.
We gaan de komende tijd niet vergaderen.

De voorjaarsmarkt van vrijdag 3 april 2020 gaat niet door
Tot nader order organiseren we de komende tijd geen vergaderingen en of bijeenkomsten in de Gasthorn

De diakenen zetten een actie op touw om oudere, kwetsbare of alleenstaande gemeenteleden daar waar gewenst te ondersteunen.
Coördinatie is in handen van de diaconie.

De corona-crisis raakt ons als samenleving en kerk-zijn in het hart.
Maar wanneer we niet naar de kerkdienst kunnen betekent niet dat we met elkaar geen kerk kunnen zijn.
Het initiatief van de diaconie om ouderen, kwetsbaren en alleenstaanden in deze moeilijke tijd te helpen illustreert hoe het gemeente-zijn ons ter harte gaat.
Naast alle zorg en onzekerheid over het virus zien we hoe Gods Geest altijd weer wegen vindt waarlangs onze voet kan gaan.
Laten we in de komende tijd (nog meer) oog voor elkaar houden.

De kerkenraad van de Gastkerk.

Geen kerkdiensten i.v.m. Coronavirus

Beste gemeente,

Naar aanleiding van een brief uit de classis aan de kerkeraden met advies in verband met de maatregelen omtrent het coronavirus heeft de kerkeraad besloten alle kerkdiensten tot en met 31 maart 2020 te laten vervallen.

Eind maart beraden wij ons weer en nemen een beslissing naar aanleiding van de situatie op dat moment.
Wij raden u aan onze website in de gaten te houden.

Met vriendelijke groet,

Annet Tempel  (Scriba Gastkerk)

06-15625531

push berichten

vanaf nu kunt u zich abonneren op zogenaamde push-berichten van onze website. klik op het icoon met de alarmbel en geef toestemming voor push-meldingen. Zodra er iets nieuws op de website geplaatst word krijgt u automatisch een melding hiervan op uw telefoon of PC.

Dominee Peter van Ool stelt zich voor.

Onlangs ben ik – samen met collega Ds. Annemiek Boonstra – benoemd als ambulant predikant voor uw gemeente. Dit is binnen de PKN een nieuwe functie, die ook wel bekend staat als de ‘uitzenddominee’. In het PKN-maandblad Woord & weg, editie juni 2019, is een informatief artikel hierover verschenen. Het takenpakket van een ambulante predikant is per definitie in omvang en tijdsduur beperkt. Het betreft in mijn geval een halftijdse aanstelling voor een jaar; dus min of meer voor de duur van de vacatureperiode in de Gastkerk. Mijn taken zullen vooral op het pastorale vlak liggen, die van collega Boonstra vooral op het bestuurlijke vlak. Onze takenpakketten zullen gaandeweg, in goed overleg, meer profiel krijgen.

De vaste functie, waarnaast ik deze tijdelijke functie mag vervullen, is het gemeentepredikantschap in de Protestantse Gemeente te Warffum, Breede en Usquert. Dat is ‘mijn’ derde kerkelijke gemeente. Daar op het Hogeland ben ik nu twee jaar met veel plezier werkzaam. Uw kerkelijke gemeente in het Westerkwartier lijkt mij prima te combineren met een gemeente op het Hogeland. Alleen al qua geografische ligging lijken mij deze twee Groningse gemeenten een handige ‘match’ voor een jaar.

Met mijn pastorale loopbaan ben ik begonnen na mijn promotie in de praktische theologie, ruim twintig jaar geleden. Inmiddels heb ik in het kerkenwerk al heel wat pastorale en bestuurlijke ervaring mogen opdoen. Zo zie ik de tijdelijke functie in uw kerkelijke gemeente als een mogelijkheid om mijn reeds opgedane ervaring dienstbaar te benutten én tegelijkertijd nieuwe waardevolle ervaring op te doen.

Wat mijn privéleven betreft, vind ik vermeldenswaardig dat ik oorspronkelijk uit het Zuiden afkomstig ben en ‘dus’ uit een katholiek nest kom. Om kerkkritische redenen – uit behoefte aan meer ‘ruimte’ – ben ik protestants geworden. Ik ben gelukkig gehuwd en heb een gezellig gezin. Mijn vrouw, Nicoline, heeft ook theologie gestudeerd; ze is gepromoveerd nieuwtestamentisch exegete. We wonen in Tynaarlo en hebben drie kinderen, twee jongens en een meisje. De jongste zoon gaat nog in Assen naar de basisschool, zijn broer en zus gaan al in Groningen naar de middelbare school.

Voor meer informatie over mijzelf, als theoloog en predikant, kan ik u verwijzen naar mijn website: www.pjmavanool.nl

Vriendelijke groeten en tot ziens in de gemeente,

Ds. Peter van Ool