Energiebesparing GastkerkPKN en Gasthorn

Beste gemeenteleden,

Wij vragen uw aandacht voor het volgende. De sterke stijging van de energieprijzen raakt veel gezinnen, het bedrijfsleven en ook onze Gastkerk en de Gasthorn.
Hierdoor dreigt op de begroting van 2023 een groot tekort  te ontstaan.

We kopen als Gastkerk de energie (groene stroom) collectief in via Energie voor Kerken (7500 aansluitingen).
Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe contract in met de hoge energieprijzen. De huisvestingskosten stijgen bij onveranderd verbruik van energie met ruim 60 %.

Een klein deel van deze kosten kunnen we door verhoging van de huurprijzen van Gastkerk en de zalen van de Gasthorn per 1 januari 2023 goedmaken.
Ook de comsumptieprijzen zullen we  verhogen. Dit is in de lijn met de kosten ontwikkelingen. Per kwartaal zullen we dit opnieuw bekijken.

Er zijn al enige maatregelen genomen om het energieverbruik terug te dringen, zoals het concentreren van vergaderingen en bijeenkomsten op enkele avonden.
Op maandag en vrijdag is de Gasthorn gesloten. Uiteraard zijn er uitzonderingen zoals begrafenissen etc.

We laten zo snel mogelijk door een extern bedrijf een onderzoek doen naar mogelijke besparingen en  of we als Gastkerk/Gasthorn ook zelf energie kunnen genereren door bijv. het plaatsen van zonnepanelen of andere technische oplossingen.

Er zijn misschien ook wel andere mogelijkheden om het energieverbruik te beperken.

Wij vragen u dan ook mee te denken over oplossingen die leiden tot minder energieverbruik voor de Gastkerk en de Gasthorn.

Wij horen graag van u welke oplossingsrichtingen u ziet en nodigen u graag uit dit met ons te delen.
Dit kan mondeling/telefonisch bij Henk Mooibroek tel. 06-41157191,
een brief of formulier in de ideeënbus in de Gasthorn of via e-mail energie@gastkerkpkn.nl.

Tijdens het koffiedrinken liggen de idee-formulieren op de tafels.

Wij hopen op veel reacties en zullen de uitwerking van de ingebrachte ideeën op termijn weer terugkoppelen.

Namens het College Van Kerkrentmeesters,

Henk Mooibroek

  Formulier: Mijn energiebesparings voorstel/idee

  * Verplicht

  Van de Diaconie

  Het vakantiebureau bestaat al 58 jaar en organiseert vakanties in Nederland voor mensen voor wie het niet zo vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan omdat ze eenzaam zijn en niet durven of omdat ze niet kunnen door hun chronische ziekte of lichamelijke beperking. Na een moeilijk jaar, waarin veel vakantieweken niet door konden gaan hoopt het vakantiebureau in 2021 vanaf zaterdag 29 mei weer vakantieweken te organiseren.

  In de vakanties van Het vakantiebureau staat het geven van aandacht centraal. De begrippen ‘even bijkomen in een vertrouwde omgeving, een luisterend oor, enthousiaste en deskundige vrijwilligers en een week lang zorgeloos genieten’ worden veel gebruikt.

  Het vakantiebureau is nauw verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland en ontvangt financiële steun van o.a. Kerk in Actie. Met dit geld worden de verblijfskosten van de vrijwilligers gefinancierd waardoor de vakantieprijzen zo betaalbaar mogelijk blijven.

  De doelgroepen zijn voornamelijk senioren van 75+ die (veelal) zorg nodig hebben. Maar ook organiseert het vakantiebureau al een aantal jaren ook vakantieweken voor gezinnen die leven op bijstandsniveau. Wilt u meer weten over het vakantiebureau? U kunt daarvoor een diaken aanspreken, of een mail sturen naar diakenen@gastkerkpkn.nl. Ook kunt u kijken op www.hetvakantiebureau.nl.

  Adventsproject 2020

  Laat eens wat van je horen

  Met advent leven we toe naar Kerst. God gaf ons licht in het donker.
  Juist in deze donkere tijd mogen we zelf proberen het licht  te delen door om te zien naar de ander. De ander even in het licht zetten. De ander even laten weten dat we er voor elkaar willen zijn.
  In deze tijd is het niet altijd mogelijk om zomaar bij iemand op bezoek te gaan.  Maar
  door even iemand te bellen kun je ook je oor te luister leggen en iemand laten weten dat je aan hem /haar denkt.
  We hebben vier adventsweken.  Een oproep aan ieder om elke week  zomaar iemand te bellen, iemand die om wat voor reden dan ook even aandacht nodig heeft. Dat kunnen eenzame, zieke, rouwende mensen zijn, of juist mensen die veel voor de gemeenschap doen. Weet je iemands   telefoonnummer niet, stuur dan een kaartje met mogelijk jouw nummer erop zodat je teruggebeld kunt worden.
  Als iedereen 1 keer per week belt, blijft en groeit het contact.

  Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

  Werkgroep Pastoraat

  STOP KINDERARBEID IN INDIA SAVE

  Tijdens de startzondag op 20 september hebben de kinderen de feestelijke slinger, met de tekst “STOP KINDERARBEID IN INDIA SAVE”, nog mooier gemaakt
  met al deze tekeningen.
  Ook zijn er nog een aantal spaardoosjes ingeleverd voor het project SAVE van de ZWO-commissie. Dank jullie wel!

  van de ZWO-commissie