Vacature archiefbeheerder/ster GastkerkPKN.

Onze kerkelijke organisatie heeft een archiefbeheerder/ster nodig die het bestaande papieren archief kan beheren en ook mee kan denken in toekomstgerichte oplossingen, zoals het digitaliseren van het bestaande en het toekomstige archief.

Helaas zitten we na het overlijden van de archiefbeheerder, twee jaar geleden, zonder archiefbeheerder/ster. We zijn dus op zoek naar iemand die deze taak op zich wil nemen.

De werkzaamheden zijn niet ingewikkeld en gezien de beperkte omvang het huidige archief vraagt het ook niet veel tijd.

Er zijn richtlijnen voor het beheer van de kerkelijke archieven van de Protestantse Kerk in Nederland, zie:

https://protestantsekerk.nl/download25198/Handreiking%20voor%20plaatselijk%20kerkelijk%20archief.pdf

We streven er naar het archiefbeheer op termijn conform deze handreiking in te richten.

Heeft u belangstelling  voor deze taak dan kunt u contact opnemen met dhr. R.Schoelier, voorzitter van het college van kerkrentmeesters.