Energiebesparing GastkerkPKN en Gasthorn

Beste gemeenteleden,

Wij vragen uw aandacht voor het volgende. De sterke stijging van de energieprijzen raakt veel gezinnen, het bedrijfsleven en ook onze Gastkerk en de Gasthorn.
Hierdoor dreigt op de begroting van 2023 een groot tekort  te ontstaan.

We kopen als Gastkerk de energie (groene stroom) collectief in via Energie voor Kerken (7500 aansluitingen).
Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe contract in met de hoge energieprijzen. De huisvestingskosten stijgen bij onveranderd verbruik van energie met ruim 60 %.

Een klein deel van deze kosten kunnen we door verhoging van de huurprijzen van Gastkerk en de zalen van de Gasthorn per 1 januari 2023 goedmaken.
Ook de comsumptieprijzen zullen we  verhogen. Dit is in de lijn met de kosten ontwikkelingen. Per kwartaal zullen we dit opnieuw bekijken.

Er zijn al enige maatregelen genomen om het energieverbruik terug te dringen, zoals het concentreren van vergaderingen en bijeenkomsten op enkele avonden.
Op maandag en vrijdag is de Gasthorn gesloten. Uiteraard zijn er uitzonderingen zoals begrafenissen etc.

We laten zo snel mogelijk door een extern bedrijf een onderzoek doen naar mogelijke besparingen en  of we als Gastkerk/Gasthorn ook zelf energie kunnen genereren door bijv. het plaatsen van zonnepanelen of andere technische oplossingen.

Er zijn misschien ook wel andere mogelijkheden om het energieverbruik te beperken.

Wij vragen u dan ook mee te denken over oplossingen die leiden tot minder energieverbruik voor de Gastkerk en de Gasthorn.

Wij horen graag van u welke oplossingsrichtingen u ziet en nodigen u graag uit dit met ons te delen.
Dit kan mondeling/telefonisch bij Henk Mooibroek tel. 06-41157191,
een brief of formulier in de ideeënbus in de Gasthorn of via e-mail energie@gastkerkpkn.nl.

Tijdens het koffiedrinken liggen de idee-formulieren op de tafels.

Wij hopen op veel reacties en zullen de uitwerking van de ingebrachte ideeën op termijn weer terugkoppelen.

Namens het College Van Kerkrentmeesters,

Henk Mooibroek

    Formulier: Mijn energiebesparings voorstel/idee

    * Verplicht