Uitnodiging Jeugdkerk

Hallo jongeren van de Dorps- en Gastkerk,

Inmiddels hebben jullie allemaal een uitnodiging voor de Jeugdkerk in de bus ontvangen en hebben een aantal van jullie deelgenomen aan de gezellige aftrap van dit seizoen op vrijdag 22 sept. Jl.

Hierbij even een overzicht van de Jeugdkerk-data in 2023 tot de zomervakantie van 2024.

  • 1 oktober 2023
  • 5 november 2023 (Fruitdienst)
  • 8 december 2023 Sirkelslag op vrijdagavond
  • 7 januari 2024
  • 4 februari 2024
  • 10 maart 2024 Paaschallenge
  • 14 april 2024 om 00 uur
  • 26 mei 2024 (jeugddienst?)

Wij kijken naar jullie uit en wensen elkaar fijne samenkomsten toe!                                

Kerstnachtdienst ┬┤Shine your light┬┤

UPDATE 6-12-2021

Vanwege de aangescherpte Corona maatregelen heeft de organisatie besloten
om de kerstnachtdienst niet fysiek maar als onlinedienst te gaan uitvoeren.
Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.


Wat is het fijn om na een periode waar corona veel onmogelijk maakte
te kunnen vermelden dat de organisatie druk bezig is om een mooie Kerstnachtdienst te organiseren.

Het is een gezamenlijke dienst van Gastkerk, Dorpskerk en GKV Zuidhorn.
De dienst wordt gehouden op 24 december in de Rank aan de westergast te Zuidhorn.

Aanvang 21.30 uur
Spreker/ voorganger  is Arnold Wienen

Medewerking aan deze dienst door Joy4People en christelijke muziekvereniging Wilhelmina

Het thema van de dienst is: Shine your light

Als commissie heten we u jullie van harte welkom en we hopen op een mooi samenzijn.
Een samenzijn met het accent op verbinding. Het is mooi om dit met meerdere kerken te organiseren.

Voel je welkom!

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Ria Kloosterhof, Luc Wieldraaier of Peter Klamer 

Hartelijk groet,

Kerstnachtdienstcommissie.