Bazaar en Goedzooimarkt 12-13 oktober

Vrijdag 12 oktober van 14.00 – 21.00 uur (rad draait tot 22.00)
en zaterdag 13 oktober van 11.00 – 14.00 uur!

Alvast van harte welkom, want niet alleen kopen is meedoen. Er is ook vooral ruimte voor het elkaar ontmoeten, ons leven delen in de kerk,
over wel en wee, over ideeën, vragen over leven en geloof.
En natuurlijk ontmoeten we ook graag mensen van buiten de kerk.

Terugblik op geslaagd startweekend

Vrijdag, 15 september, begonnen we met een ZWO maaltijd. Er was lekker gekookt door enkele vrijwilligers .
De maaltijd bestond uit Rwandese/Afrikaanse gerechten geheel passend bij het project dat de ZWO commissie steunt. Het is een landbouwproject voor kleine boeren in de regio Rubengera in Rwanda dat geleid wordt door zendingsdiaconessen uit de gemeenschap Abaja Ba Kristo.
’s Avonds kwam de jeugdsoos voor het eerst bij elkaar.
Zaterdag was de dag voor de jeugd. Een groep van 18 kinderen van de kindernevendiensten hebben Glow in the dark Midgetgolf gespeeld in Burgum.

PENTAX DIGITAL CAMERA

Zondag was er een viering in de Gastkerk. Het thema was: “Een goed gesprek”. Naast begeleiding van het orgel was er een muziekgroep samengesteld van verschillende gemeenteleden van jong tot oud. Wat is er veel muzikaal talent in onze gemeente!!! “Een goed gesprek” was ook hier het thema. Met muziek instrumenten kun je een goed harmonisch gesprek voeren, maar ook dusdanig dat er geen touw aan vast te knopen is, zo hoorden we. Knap gearrangeerd!!!
De schriftlezing ging over Jezus die een gesprek voerde met een buitenlandse mevrouw.
Naar aanleiding van dit gedeelte vertelde Ds. Buller dat er verschillende voorwaarden zijn voor een goed gesprek. Gelijkwaardigheid en respect zijn enkele daarvan. Daarnaast is ook luisteren heel belangrijk. Dit hadden ook veel gemeenteleden al aangegeven op briefjes die in de afgelopen tijd ter introductie van deze zondag waren ingeleverd. Geweldig dat het oude boek de Bijbel ook ons nu in deze tijd zoveel kan leren en dat Jezus ons daarin het voorbeeld geeft hoe om te gaan met elkaar.

In de jeugdkerk, bezocht door 29 jongeren(!!!) was er aandacht voor gesprekken tussen oud en jong.

De kindernevendienst werd bezocht door wel 30 kinderen!!!!!!
Na de dienst was er veel belangstelling voor de “kerkmarkt” die tijdens de koffie bezocht kon worden. Naast informatie over de verschillende kerkelijke activiteiten werden er ook hapjes en drankjes aangeboden.
De jeugd kon een filmpje bekijken, cakejes versieren, hun naam taggen met graffiti. Daarnaast werden er met veel enthousiasme 2 workshops gegeven van zuidafrikaans Djembee.
Al met al een heel geslaagd weekend als start voor het komend seizoen.

PENTAX DIGITAL CAMERA

Uitnodiging startweekend 2018

   Het gaat door!               It giet oan!                      Het gait deur!

thema:  Een goed gesprek                                                                                       

De aftrap van  het nieuwe “kerkseizoen” zal zijn in het weekend van 14, 15 en 16 september.

 

Het programma van het startweekend ziet er als volgt uit:

*Vrijdagavond 14 september is er om 18.00 uur een ZWO-maaltijd waarbij u vanaf 17.30 uur welkom bent in de Gasthorn. Deze maaltijd zal door gemeenteleden voor u bereid worden en is inmiddels een traditie geworden. U bent dan ook van harte welkom! (zie blz 12 Dorpsgast juli/augustus)

*Vrijdagavond 14 september kunnen alle jongeren van het voortgezet onderwijs weer in hun eigen honk “De Vrijthof” terecht voor de aftrap van een nieuw Jeugdsoos-seizoen. De jongeren zijn welkom vanaf 19.30 uur.

*Zaterdagmiddag 15 september kunnen de kinderen van de Kindernevendienst meedoen met Glow in the dark Midgetgolf in Burgum. Vertrek om 13 uur zie de beameraankondigingen en afkondigingen in de diensten van afgelopen zondagen.

.

*Zondag 16 september zal er om 9.30 uur een gezamenlijke startzondag zijn in de Gastkerk. Tijdens deze dienst zal ook de 1e Jeugdkerk van dit nieuwe seizoen zijn. Na deze startzondagdienst bent u van harte welkom op de Open Kerk-markt. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u over deze markt struun’n en kennismaken maken met alle onderdelen van zowel de Dorps- als de Gastkerk. Dmv een goed gesprek kunt u steeds meer te weten komen over beide kerken maar ook zal er veel ruimte zijn voor een goed gesprek met elkaar als gemeenteleden.

“Terwijl je ouders het gesprek voortzetten kun jij  als je ouder bent dan 11 jaar
een goed gesprek beginnen bij de Graffiti workshop.

Een goed gesprek begint met het voorstellen van jezelf. Bij graffiti heet dat een Tag.
Een tag is je naam of je bijnaam of een figuurtje dat je altijd gebruikt bij je naam.
Je kunt je naam in mooie letters schrijven of de letters schuin tegen elkaar aan laten vallen.
Of van één van de letters een speciale letter maken waar de anderen om heen dansen.
Bedenk het maar voor 16 september en kom jouw tag spuiten op schildersdoek met echte graffitiverf.”

Tijdens deze markt kunt u deelnemen aan een workshop Djembé! Er zullen 2 workshops van elk een half uur in de kerkzaal gegeven worden.
U kunt zich ter plekke hiervoor aanmelden

Voor de kleintjes onder ons zal er een film vertoond worden, kunnen ze een cake’je versieren……..

De startweekendcommissie nodigt u van harte uit om deel te nemen aan het bovenstaande programma.

 U bent er toch ook bij?!

Nieuwe website online

Op 1 juni jl. is de nieuwe website van de Gastkerk in gebruik genomen.

Een aantal kerkenraadsleden heeft samen met Klaas Kleine een aantal keren met elkaar van gedachte gewisseld over de opmaak en inhoud van deze website.

Mede gelet op de nieuwe privacyregels is gekozen is voor een open en een gesloten deel.

In het open deel staan de algemene gegevens van en de informatie over de Gastkerk.
Dit deel is zichtbaar voor iedereen die de website bezoekt.

Het gesloten deel is alleen toegankelijk voor meerderjarige leden van onze gemeente nadat zij een account hebben aangemaakt en de toegang tot het gesloten deel na controle van de ingevulde gegevens is verleend.
Niet-leden van de Gastkerk krijgen geen toegang tot het gesloten deel van de website.

Op het gesloten deel staan ook gegevens en informatie die niet voor alle leden toegankelijk is.
Afhankelijk van de functie die men binnen de Gastkerk heeft kan men meer of minder gegevens inzien.
Zo kunnen ambtsdragers de stukken voor een vergadering vanaf het gesloten deel downloaden. Hiermee wordt het e-mailverkeer verminderd.

Er wordt nog steeds gewerkt aan de inhoud van de website. De door de diverse commissies, groepen en zo voort aangeleverde teksten worden door websiteredactie bekeken en gescreend. Dit is nodig om aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking te voldoen.

In het open deel worden in alleen namen en privé gegevens vermeld als men daar toestemming voor heeft gegeven.
Dit geldt ook voor het gesloten deel tenzij het vermelden van bepaalde persoonsgegevens.
noodzakelijk is op basis van het laten functioneren van onze gemeente als toegankelijke gemeenschap.