Over ons

De Gastkerk: een gastvrije gemeente

Na de federatie met de Hervormde Gemeente Zuidhorn, in 2014, zijn we onze Gereformeerde Kerk Gastkerk gaan noemen. In plaats van steeds de ‘bloedgroepen’ gereformeerd en hervormd te gaan benoemen noemden we onze kerken naar de plek waar ieders kerkgebouw staat. De Hervormde kerk  bevindt zich in het dorpscentrum “Dorpskerk” en de gereformeerde Kerk  staat aan de Gast, dus “Gastkerk”.

Deze naam zegt meer dan alleen maar dat ons kerkgebouw aan de Gast staat.

Hij staat voor iets wat onze gemeente kenmerkt. Onze Gastkerk is namelijk een gastvrije kerk. Gastvrijheid betekent  dat je openstaat voor mensen, hoe verschillend zij ook zijn. Gastvrijheid houdt in dat mensen vrij zijn. Vrij om zichzelf te zijn. Ook in de manier waarop zij geloven. Onze gemeente biedt dan ook onderdak aan verschillende geloofs-‘richtingen’ die je met traditionele begrippen als confessioneel, orthodox, evangelisch en vrijzinnig zou kunnen aanduiden. We zijn dus, wat je vandaag de dag een pluriforme gemeente noemt.

Om aan deze diversiteit van geloofsstijlen zoveel mogelijk te beantwoorden, bieden wij verschillende soorten kerkdiensten aan. Zo zijn er naast de ‘gewone’diensten lofprijsdiensten. Verder zijn er diensten die niet de gebruikelijke liturgie volgen en die ruimte bieden voor vormen van toneel, voor kunst, filmen gesprek. We noemen deze diensten Anders-dan-Anders- of in het kort: AdA-diensten.Aan de andere kant van het spectrum aan diensten staan de meer liturgische vieringen van de Paascyclus op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en in de Paasnacht.

Maandelijks wordt de “Dorpsgast” uitgegeven, hierin staan gegevens en artikelen van onze beide kerken. Op deze manier kan ieder op hoogte blijven van het nieuws uit beide gemeenten. In verband met de privacy wetgeving is deze ook digitaal te lezen op het gesloten gedeelte van de website.

De openheid van onze Gastkerk-Gemeente vindt ook haar uitdrukking in de samenwerking met andere geloofsgemeenschappen, met name in het Kerkelijk Platform Westerkwartier en in de Raad van Kerken Zuidhorn. Samen met de andere geloofsgemeenschappen die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken (de Dorpskerk, de Jozefgemeenschap van de Rooms-Katholieke Hildegardparochie en de Verenigde Doopsgezinde Gemeente van het Westerkwartier) vieren we drie keer per jaar een dienst in de Gastkerk, één of twee keer per jaar een Taizéviering in de Dorpskerk en op maandag, dinsdag en woensdag van de Stille Week een vesper in de St. Jozefkerk.

Door de verschillende manieren van geloofsbeleving hebben we als gemeente veel in huis: een enorme rijkdom waaruit we mogen putten om onze eigen spiritualiteit te verbreden en te verdiepen.

Fijn om dat met elkaar te delen. En met gasten. Die zijn altijd welkom. Onze gemeente heet immers niet voor niets Gast-kerk.