Wijken

De taak van de wijkwerker is het bevorderen van het omzien naar elkaar en het bevorderen van de onderlinge band in de wijk door middel van:
a) Contact onderhouden met de gemeenteleden uit de wijk. Bij dringende zaken kan meteen contact opgenomen worden met de wijkouderling, -diaken of predikant/kerkelijk werker.
b) Bijzonder contact houden met degenen die tonen daaraan behoefte te hebben.
In deze gevallen kan men een afspraak maken voor een verdergaand gesprek. Over en weer kan ten aanzien hiervan ook overleg plaatsvinden met de wijkouderling, -diaken of predikant/kerkelijk werker.
c) Persoonlijke belangstelling tonen bij bijzondere gelegenheden zoals geboorte, ziekte, ziekenhuisopname, huwelijksjubileum (25, 40, 50 en vervolgens iedere vijf jaar), verjaardagen (vanaf 80 jaar ieder jaar) en andere bijzondere gebeurtenissen, eventueel met een bloemetje. Rond kerst krijgen mensen vanaf 80 jaar een dagboekje, ook kan een wijkteam een kaart sturen aan alle mensen in de wijk met een kerst en/of paasgroet.
d) Verwelkoming van nieuw-ingekomen mensen. Dit bestaat niet alleen uit het afgeven van een bloemetje, en informatiemateriaal van de gemeente maar ook een –eventueel van tevoren afgesproken- welkombezoek. Wijkteamleden dienen het eerste bezoek af te leggen aan de hand van de informatie die verstrekt wordt door de ledenadministratie en via De Dorpsgast of eerder, wanneer men al weet dat iemand in onze gemeente is binnengekomen.
terug…