Dominee Peter van Ool stelt zich voor.

Onlangs ben ik – samen met collega Ds. Annemiek Boonstra – benoemd als ambulant predikant voor uw gemeente. Dit is binnen de PKN een nieuwe functie, die ook wel bekend staat als de ‘uitzenddominee’. In het PKN-maandblad Woord & weg, editie juni 2019, is een informatief artikel hierover verschenen. Het takenpakket van een ambulante predikant is per definitie in omvang en tijdsduur beperkt. Het betreft in mijn geval een halftijdse aanstelling voor een jaar; dus min of meer voor de duur van de vacatureperiode in de Gastkerk. Mijn taken zullen vooral op het pastorale vlak liggen, die van collega Boonstra vooral op het bestuurlijke vlak. Onze takenpakketten zullen gaandeweg, in goed overleg, meer profiel krijgen.

De vaste functie, waarnaast ik deze tijdelijke functie mag vervullen, is het gemeentepredikantschap in de Protestantse Gemeente te Warffum, Breede en Usquert. Dat is ‘mijn’ derde kerkelijke gemeente. Daar op het Hogeland ben ik nu twee jaar met veel plezier werkzaam. Uw kerkelijke gemeente in het Westerkwartier lijkt mij prima te combineren met een gemeente op het Hogeland. Alleen al qua geografische ligging lijken mij deze twee Groningse gemeenten een handige ‘match’ voor een jaar.

Met mijn pastorale loopbaan ben ik begonnen na mijn promotie in de praktische theologie, ruim twintig jaar geleden. Inmiddels heb ik in het kerkenwerk al heel wat pastorale en bestuurlijke ervaring mogen opdoen. Zo zie ik de tijdelijke functie in uw kerkelijke gemeente als een mogelijkheid om mijn reeds opgedane ervaring dienstbaar te benutten én tegelijkertijd nieuwe waardevolle ervaring op te doen.

Wat mijn privéleven betreft, vind ik vermeldenswaardig dat ik oorspronkelijk uit het Zuiden afkomstig ben en ‘dus’ uit een katholiek nest kom. Om kerkkritische redenen – uit behoefte aan meer ‘ruimte’ – ben ik protestants geworden. Ik ben gelukkig gehuwd en heb een gezellig gezin. Mijn vrouw, Nicoline, heeft ook theologie gestudeerd; ze is gepromoveerd nieuwtestamentisch exegete. We wonen in Tynaarlo en hebben drie kinderen, twee jongens en een meisje. De jongste zoon gaat nog in Assen naar de basisschool, zijn broer en zus gaan al in Groningen naar de middelbare school.

Voor meer informatie over mijzelf, als theoloog en predikant, kan ik u verwijzen naar mijn website: www.pjmavanool.nl

Vriendelijke groeten en tot ziens in de gemeente,

Ds. Peter van Ool