Zondag 9 december

Zondag 9 december wordt de dienst weer begeleid door de begeleidingsband van onze gemeente. Het beloofd weer een mooie dienst te worden met gastpredikant Cees Verspuij uit Zuidlaren. Wij hebben als begeleidingsband weer mooie liederen ingestudeerd en willen ze graag samen met u/jou zingen. We zien u/jou graag zondag 9 december om 9.30 uur in de Gastkerk. Het is fijn om samen met onze jeugd gemeente te mogen zijn en te zingen en musiceren.